Liên hệ

Địa chỉ: Xã Minh Châu – Đảo Quan Lạn – H. Vân Đồn – Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:
– Mr Phú: 0914.958.567
– Mrs Lan: 0983.367.717
Email: khachsanlepontminhchau@gmail.com
Website: https://lepont.vn