1.Giới thiệu chung về Đảo Minh Châu- Quan Lạn: Đảo Quan Lạn bao gồm hai xã đảo là xã Quan Lạn và xã Minh châu, nên đôi khi mọi ngươì cũng gọi đảo này là đảo Minh Châu. Hai xã đảo này nằm trên cùng một hòn đảo cát vơí địa hình tương đôí bằng phẳng, chiêù dài của đảo khoảng 20 km bề rộng hẹp, chỗ hẹp nhất tại bãi biển cồn Trụi chỉ khoảng 100 m. Khoảng cách từ trung tâm xã Quan Lạn đến xã Minh
1 Day Guided Cat Ba Island Motorbike Adventure What’s included? ·        English speaking western tour guide. ·        1 Automatic Motorbike (If you have your own don’t worry the price is cheaper). ·        Safety Helmet. ·        Petrol. ·        All tour tickets including Canon Fort, Hospital Cave, Cat Ba Widlife Reserve, Return boat trip and entry to Dong Thien Long( Dragons Lair Ca

Online Support

Hotline: Cat Ba: 0973748081 Quan Lan: 0969732568
I'm not online Skype right now
Cát Bà
I'm not online Skype right now
Quan Lạn
I'm not online Skype right now
Coto

Customers & Partners

Travel through the video

Travel through photos